Thời lượng lý tưởng cho một video là bao lâu?
Độ dài video phụ thuộc vào khả năng giữ chân người xem của bạn. Mục tiêu...
Bailey Bailey
Bao lâu thì tôi nên tải lên video mới?
Điều này hoàn toàn do bạn quyết định, tùy thuộc vào quỹ thời gian cũng n...
Bailey Bailey
Tại sao Mô tả lại quan trọng?
Mô tả rất tốt để tăng phạm vi tiếp cận SEO của bạn. Cân nhắc sử dụng các...
Bailey Bailey
Kêu gọi người xem hành động (CTA) là gì? Tại sao tôi cần sử dụng những lời kêu gọi này?
Kêu gọi người xem thích, bình luận, đăng ký kênh, bật thông báo là cách ...
Bailey Bailey
Tại sao tôi nên quan tâm đến từ khóa?
Tại sao tôi nên quan tâm đến từ khóa? Từ khóa là đồng minh tuyệt vời để ...
Bailey Bailey
Tôi có nên thay đổi tiêu đề video sau khi đã đăng không?
Nếu bạn có ý tưởng đặt tiêu đề mới hay hơn cho video, bạn có thể cải thi...
Bailey Bailey