Quyền là gì?
Quyền là sự khẳng định quyền sở hữu bản quyền đối với một video. Đây là ...
Bailey Bailey
Cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng
Nếu nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube, kênh của ...
Bailey Bailey
Cảnh cáo vi phạm bản quyền
Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền, điều đó có nghĩa là chủ sở...
Bailey Bailey
YouTube: Kênh bị gỡ bỏ
Nếu bạn nhận được email từ YouTube xác định rằng kênh của bạn đã bị chấm...
Bailey Bailey
An toàn & Bảo mật: Vị thế của kênh
Bạn có tò mò về trạng thái kênh của mình không? Hãy xem trên trang Tính ...
Bailey Bailey
Điều khoản Dịch vụ & Nguyên tắc Cộng đồng
Là đối tác của BBTV, bạn phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Nguyên tắc ...
Bailey Bailey
Kênh của tôi bị xâm nhập trái phép. Làm thế nào để tôi lấy lại kênh?
Nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây, thì Tài khoản Google của bạn ...
Bailey Bailey
Bản quyền: Yêu cầu gỡ bỏ video
Trong trường hợp ai đó đã đánh cắp và tải lại nội dung của bạn, bạn có t...
Bailey Bailey