Làm cách nào để biết nếu tính năng kiếm tiền của tôi đã được bật?
Sau khi được chấp nhận tham gia chương trình Đối tác YouTube và có tài k...
Bailey Bailey
Những chính sách Kiếm tiền trên Kênh Youtube
Nếu bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) hoặc đang cân nhắc đ...
Bailey Bailey
Kiếm tiền trên nhiều video YouTube
Nếu bạn là người sáng tạo với số lượng lớn video hiện không được thiết l...
Bailey Bailey
Quảng cáo xuất hiện giữa video
Nếu kênh của bạn có nhiều video dài 8 phút trở lên, hãy cân nhắc chèn qu...
Bailey Bailey
Cộng tác với Youtube: tính năng Adsense và chương trình hợp tác với Youtube
Để kênh YouTube của bạn trở thành một phần của #BBTVFam, trước tiên bạn ...
Bailey Bailey
Thay đổi Cài đặt Quảng cáo Mặc định của bạn
Bạn có thể truy cập cài đặt quảng cáo mặc định của mình thông qua YouTub...
Bailey Bailey
Tại sao số lượt xem tạo ra tiền của tôi lại thấp hơn tổng số lượt xem?
'Phát lại kiếm tiền' xảy ra khi video của bạn có chứa ít nhất một quảng ...
Bailey Bailey