YouTube Shorts là gì? YouTube Shorts là gì?

YouTube Shorts là gì?

Bailey Bailey

YouTube Shorts là một cách để bất kỳ ai cũng có thể kết nối với khán giả mới bằng cách sử dụng định dạng video dọc có thời lượng lên đến 60 giây. Bạn có thể tìm thêm thông tin về nó tại đây