Tôi nên đăng tải Youtube Shorts với tần suất như thế nào? Tôi nên đăng tải Youtube Shorts với tần suất như thế nào?

Tôi nên đăng tải Youtube Shorts với tần suất như thế nào?

Bailey Bailey

YouTube Shorts là một cách tuyệt vời để tạo nội dung nhanh chóng và tăng khả năng hiển thị tốt cho kênh của bạn. Tốt nhất là bạn nên tải video Ngắn lên hàng ngày, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng với lịch làm việc dày đặc. Tối thiểu, hãy cố gắng tải lên ít nhất 3 lần một tuần. Nhất quán là chìa khóa để thúc đẩy lưu lượng truy cập từ một đối tượng mới!