FAQS - NHỮNG C U HỎI THƯỜNG GẶP FAQS - NHỮNG C U HỎI THƯỜNG GẶP

FAQS - NHỮNG C U HỎI THƯỜNG GẶP

Bailey Bailey

1. BBTV Fast Pay là gì?

BBTV Fast Pay là chương trình thanh toán sớm dành cho một số đối tác chọn lọc để chúng tôi thanh toán Doanh thu ròng ước tính của Google từ các kênh YouTube của bạn sớm hơn một tháng. Thông thường, chu kỳ thanh toán thông thường là khoảng thời gian 45 ngày để phù hợp với thời gian xử lý. Ví dụ: thu nhập hàng tháng trong tháng Giêng của bạn được thanh toán vào giữa tháng Ba. Với Fast Pay, thu nhập tháng 1 của bạn sẽ được thanh toán trước vào giữa tháng 2, cho phép bạn tiếp cận nguồn vốn sớm mà bạn có thể sử dụng để giúp phát triển doanh nghiệp của mình. Là một giải pháp thanh toán cao cấp, chương trình đi kèm với phí xử lý 2% mỗi tháng

2. Nếu tôi chấp nhận BBTV Fast Pay, khi nào tôi sẽ được thanh toán?

Nếu bạn chọn tham gia BBTV Fast Pay trước khi kết thúc tháng hiện tại, bạn sẽ được thanh toán vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Trong chu kỳ thanh toán đó, bạn sẽ nhận được hai tháng thu nhập: khoản thanh toán theo lịch trình thông thường và khoản thanh toán sớm. Ví dụ: nếu bạn chọn tham gia trước ngày 31 tháng 1, bạn sẽ được thanh toán cho hai tháng thu nhập vào ngày 15 tháng 2. Nếu bạn chọn tham gia sau thời hạn này, khoản thanh toán sớm của bạn sẽ được thanh toán vào chu kỳ thanh toán tiếp theo khi chương trình Fast Pay bắt đầu áp dụng. 

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị trả thừa hoặc trả thiếu cho khoản thanh toán sớm của mình?

Bất kỳ sự khác biệt nào đối với khoản thanh toán sớm của bạn sẽ được giải quyết trong chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn. Nếu bạn bị thanh toán thừa hoặc trả thiếu, chúng tôi sẽ chỉnh sửa khoản thanh toán của bạn và bạn sẽ thấy điều này được phản ánh trên khoản thanh toán của tháng tiếp theo.

4. Có bị phạt nếu hủy bỏ không?

Không, không có hình phạt cho việc hủy bỏ.

5. Nếu tôi hủy BBTV Fast Pay, khi nào tôi sẽ thấy các thay đổi được phản ánh trong các khoản thanh toán của mình?

Xin lưu ý rằng vì bạn đã được thanh toán trước, nên sẽ có một tháng chênh lệch trước lần thanh toán tiếp theo của bạn. Ví dụ: nếu bạn hủy vào ngày 31 tháng 1, khoản thanh toán tháng 1 của bạn sẽ được xử lý theo lịch báo cáo thông thường cho ngày 15 tháng 3. Để hủy, hãy liên hệ với Người quản lý hoặc Đại diện hỗ trợ BBTV của bạn.

6. Tôi có thể kích hoạt lại BBTV Fast Pay sau khi hủy không? 

Có, bạn có thể tham gia lại BBTV Fast Pay trong một tháng tới sau khi hủy. Sẽ mất khoảng 30 ngày để kích hoạt lại có hiệu lực.

7. Có thể bao gồm tất cả các luồng doanh thu của tôi không?

Hiện tại, chỉ có Doanh thu ròng trên Google từ các kênh YouTube của bạn mới được bao gồm. Nếu bạn có các nguồn doanh thu khác với BBTV, chúng tôi không thể bao gồm doanh thu đó thông qua BBTV Fast Pay.

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có nhiều kênh đối tác hơn mà tôi muốn thêm vào chương trình không được liên kết với tài khoản VISO này?

Bằng cách đăng ký BBTV Fast Pay qua VISO, chỉ những kênh liên kết với tài khoản VISO đã đăng nhập của bạn mới được tham gia chương trình. Nếu bạn muốn thêm các kênh đối tác khác của BBTV, bạn cần đăng nhập vào tài khoản VISO đó hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ.

9. Tôi có thể xem các điều khoản và điều kiện ở đâu?

Điều khoản và Điều kiện Thanh toán nhanh của BBTV