Làm cách nào để tôi liên hệ người hỗ trợ đối tác? Làm cách nào để tôi liên hệ người hỗ trợ đối tác?

Làm cách nào để tôi liên hệ người hỗ trợ đối tác?

Bailey Bailey

Chúng tôi có một số tùy chọn để liên hệ với nhóm Hỗ trợ đối tác của chúng tôi! Bạn có thể gửi email tới support@bbtv.com bất cứ lúc nào hoặc sử dụng tính năng Trò chuyện Trực tiếp qua VISO hoặc Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Nếu không có đại lý nào trực tuyến, bạn sẽ có tùy chọn để lại tin nhắn. Để hỗ trợ bạn kịp thời, vui lòng đưa tất cả thông tin liên quan vào yêu cầu của bạn, bao gồm cả liên kết đến kênh của bạn.