Super Chat là gì? Super Chat là gì?

Super Chat là gì?

Bailey Bailey

Super Chat và Super Stickers là những cách để người hâm mộ kết nối với những người sáng tạo yêu thích của họ trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Người xem có thể mua Super Chat để làm nổi bật thông điệp của họ trong cuộc trò chuyện trực tiếp và người xem cũng có thể mua Super Stickers để xem hình kỹ thuật số hoặc hình ảnh động bật lên trong nguồn trò chuyện trực tiếp. Để đủ điều kiện cho việc này bao gồm:

Yêu cầu kênh

Yêu cầu riêng về video

Super Chat và Super Stickers không khả dụng trên những video đã tắt tính năng trò chuyện trực tiếp hoặc là:

  • Giới hạn độ tuổi
  • Không công khai
  • Riêng tư
  • 'Dành cho trẻ em'

Nếu bạn có câu hỏi về Super Chat và nó liên quan như thế nào đến quan hệ đối tác BBTV của bạn, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com.