Dịch vụ sáng tạo Dịch vụ sáng tạo

Dịch vụ sáng tạo

Bailey Bailey

Tất cả các đối tác của BBTV đều đủ điều kiện nhận hình ảnh kênh, bao gồm biểu ngữ và hình đại diện theo thời hạn thỏa thuận của họ (tức là bạn có thể yêu cầu dịch vụ này mỗi năm một lần). Nếu bạn muốn hoàn thành việc này, vui lòng gửi email tới support@bbtv.com với thông tin sau:

  • URL kênh của bạn:
  • Văn bản chính bạn muốn trong biểu ngữ là gì?
  • Bạn có muốn bất kỳ văn bản phụ nào trên biểu ngữ không?
  • Bạn muốn bao gồm những màu nào?
  • Bạn có muốn đưa biểu tượng BBTV vào biểu ngữ của mình không?
  • Mô tả những gì bạn lưu ý về thiết kế kênh của mình (vui lòng bao gồm các liên kết đến bất kỳ hình ảnh, trang web, phông chữ, bìa album hoặc kênh YouTube nào mà bạn yêu thích):

Ngoài những điều trên, vui lòng đính kèm bất kỳ ảnh, biểu trưng hoặc hình ảnh nào mà bạn muốn đưa vào. Xin lưu ý rằng thời gian quay vòng thường trong vòng 4 tuần kể từ ngày được yêu cầu. Sau khi bạn nhận được thiết kế, các bản sửa đổi nhỏ có thời gian quay vòng một tuần. Điều này có thể bao gồm những thứ như chỉnh sửa văn bản hoặc màu sắc. Các bản sửa đổi lớn khác đối với hình ảnh, biểu trưng hoặc thay đổi hình đại diện sẽ quay trở lại quy trình thiết kế và có thể mất đến 4 tuần để hoàn thành, vì vậy hãy cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để giải thích tầm nhìn của bạn!