Làm cách nào để tôi chấm dứt quan hệ đối tác? Làm cách nào để tôi chấm dứt quan hệ đối tác?

Làm cách nào để tôi chấm dứt quan hệ đối tác?

Bailey Bailey

Nếu bạn đang nghĩ đến việc chấm dứt quan hệ đối tác BBTV của mình, vui lòng cho chúng tôi biết tại support@bbtv.com! Chúng tôi muốn trò chuyện về những gì chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hoặc giúp bạn tăng tốc trên bất kỳ dịch vụ và công cụ mới nào của đối tác. Xin lưu ý rằng mọi yêu cầu chấm dứt hợp đồng phải được thực hiện trước 30 ngày trước khi thỏa thuận của bạn hoàn tất.