Làm cách nào để tôi thương lượng lại hợp đồng của tôi? Làm cách nào để tôi thương lượng lại hợp đồng của tôi?

Làm cách nào để tôi thương lượng lại hợp đồng của tôi?

Bailey Bailey

Trong vòng 1-2 tháng khi thỏa thuận của bạn sắp được gia hạn, bạn có tùy chọn để thương lượng lại các điều khoản. Khả năng thực hiện bất kỳ thay đổi nào sẽ tùy thuộc vào hiệu suất kênh hiện tại của bạn. Nếu bạn có Người quản lý tài năng, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ. Nếu không, bạn có thể liên hệ với support@bbtv.com để bắt đầu quá trình. Để giúp chúng tôi hỗ trợ bạn nhanh hơn, vui lòng bao gồm một liên kết đến kênh của bạn trong yêu cầu ban đầu của bạn.