Những chính sách Kiếm tiền trên Kênh Youtube Những chính sách Kiếm tiền trên Kênh Youtube

Những chính sách Kiếm tiền trên Kênh Youtube

Bailey Bailey

Nếu bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) hoặc đang cân nhắc đăng ký, điều quan trọng là phải tuân theo Chính sách kiếm tiền của YouTube - Nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ, Bản quyềnchính sách chương trình Google AdSense. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến khó kiếm tiền trong tương lai. Khi YouTube xem xét nội dung của bạn để xem có tuân thủ các nguyên tắc hay không, họ thường xem:

  • Chủ đề chính của kênh
  • Video được xem nhiều nhất
  • Video mới nhất
  • Tỷ lệ thời gian xem lớn nhất
  • Siêu dữ liệu video (tức là tiêu đề, hình thu nhỏ và mô tả)

Chi tiết đầy đủ về Chính sách kiếm tiền và cách chúng được thực thi, vui lòng xem Trung tâm trợ giúp của YouTube.