Thời lượng lý tưởng cho một video là bao lâu? Thời lượng lý tưởng cho một video là bao lâu?

Thời lượng lý tưởng cho một video là bao lâu?

Bailey Bailey

Độ dài video phụ thuộc vào khả năng giữ chân người xem của bạn. Mục tiêu chính của bạn với tư cách người sáng tạo nội dung là khiến người xem nán lại càng lâu càng tốt. Khán giả xem hết video hay không phụ thuộc trực tiếp vào cách bạn kể chuyện. Để hiểu rõ hơn về những mặt tích cực cũng như hạn chế của thời lượng video, bạn phải kiểm tra tỷ lệ giữ chân người xem tương đối của mình và xem nên điều chỉnh như thế nào để có thể tăng được chỉ số này.