Tại sao Mô tả lại quan trọng? Tại sao Mô tả lại quan trọng?

Tại sao Mô tả lại quan trọng?

Bailey Bailey

Mô tả rất tốt để tăng phạm vi tiếp cận SEO của bạn. Cân nhắc sử dụng các từ khóa chính trên 2 dòng đầu tiên của mô tả, nhiều hơn hoặc ít hơn 100 ký tự. Nó sẽ giúp bạn xếp hạng nội dung của bạn tốt hơn và giúp những người đang tìm kiếm chủ đề dễ dàng tìm thấy hơn.