Tôi có nên thay đổi tiêu đề video sau khi đã đăng không? Tôi có nên thay đổi tiêu đề video sau khi đã đăng không?

Tôi có nên thay đổi tiêu đề video sau khi đã đăng không?

Bailey Bailey

Nếu bạn có ý tưởng đặt tiêu đề mới hay hơn cho video, bạn có thể cải thiện mức tăng trưởng lượng người xem cho video đó nếu tên mới dẫn đến tỷ lệ nhấp chuột cao hơn. Tuy nhiên, sẽ mất thời gian để YouTube xử lý thay đổi bạn thực hiện nhằm khiến video phù hợp với các đề xuất mới, được điều chỉnh dựa trên tiêu đề bạn vừa cập nhật. Hãy kiểm tra lại sau một hoặc vài ngày để xem liệu tỷ lệ nhấp chuột bị ảnh hưởng thế nào, cao hơn hay thấp hơn trước.