Quyền là gì? Quyền là gì?

Quyền là gì?

Bailey Bailey

Quyền là sự khẳng định quyền sở hữu bản quyền đối với một video. Đây là tùy chọn phụ dành cho những chủ sở hữu bản quyền không muốn yêu cầu gỡ nội dung mà thay vào đó muốn chuyển hướng doanh thu tích lũy được đến họ.

Trong trường hợp ai đó sử dụng nội dung của bạn và bạn muốn tìm hiểu về cách khẳng định bản quyền, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng điều này không được đảm bảo và sẽ được quyết định tùy từng trường hợp.