Cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng Cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng

Cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng

Bailey Bailey

Nếu nội dung của bạn vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube, kênh của bạn có thể sẽ nhận được cảnh cáo. Bạn sẽ được thông báo về điều này qua email, bao gồm thông tin về nội dung đã bị xóa, các chính sách bị vi phạm, ảnh hưởng của nó đến kênh của bạn và bước tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn nhận được cảnh cáo sẽ khác nhau tùy thuộc vào lịch sử của bạn với cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng - xem tại đây. Xóa nội dung của bạn sẽ không xóa cảnh cáo, nó sẽ được giữ lại trên nội dung đã xóa. Bạn nên thường xuyên xem lại Nguyên tắc cộng đồng của YouTube vì chúng luôn thay đổi. Trong trường hợp bạn nhận được cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng một cách sai trái, bạn có thể khiếu nại quyết định này.