YouTube: Kênh bị gỡ bỏ YouTube: Kênh bị gỡ bỏ

YouTube: Kênh bị gỡ bỏ

Bailey Bailey

Nếu bạn nhận được email từ YouTube xác định rằng kênh của bạn đã bị chấm dứt, bạn có thể không thể sử dụng, sở hữu hoặc tạo bất kỳ kênh hoặc tài khoản YouTube nào khác. Trong email được gửi cho bạn, bạn sẽ được cung cấp một lý do như lý do tại sao kênh của bạn bị chấm dứt.

Việc chấm dứt thường do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube hoặc vi phạm bản quyền. Nếu bạn cho rằng kênh của mình bị chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có một số lựa chọn về các bước tiếp theo tùy thuộc vào bản chất của việc chấm dứt:

  1. Nguyên tắc cộng đồng: Điền vào biểu mẫu này (chỉ một lần) và đảm bảo bao gồm ID kênh của bạn
  2. Bản quyền: Gửi thông báo phản đối

Nếu bạn cảm thấy rằng kênh của mình đã bị chấm dứt do chiếm quyền điều khiển kênh, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com để được hỗ trợ hoặc xem lại trang này.