Cảnh cáo vi phạm bản quyền Cảnh cáo vi phạm bản quyền

Cảnh cáo vi phạm bản quyền

Bailey Bailey

Nếu bạn nhận được cảnh cáo vi phạm bản quyền, điều đó có nghĩa là chủ sở hữu bản quyền đã gửi yêu cầu gỡ xuống hợp pháp đầy đủ và hợp lệ để sử dụng nội dung được bảo vệ bản quyền của họ. Điều này dẫn đến việc YouTube xóa video của bạn để tuân thủ luật bản quyền. Một số điều cần lưu ý:

  • Mỗi video chỉ có thể có một cảnh cáo vi phạm bản quyền
  • Xóa video có cảnh cáo bản quyền không giải quyết được sự cố

Tùy thuộc vào số lượng cảnh cáo bản quyền mà bạn đã nhận được trước đây, những gì xảy ra tiếp theo sẽ khác nhau - xem tại đây. Bạn có thể giải quyết cảnh cáo vi phạm bản quyền bằng cách đợi cảnh cáo hết hạn, nhận phản hồi hoặc gửi thông báo phản đối.