Câu hỏi thường gặp: Công cụ so sánh video Câu hỏi thường gặp: Công cụ so sánh video

Câu hỏi thường gặp: Công cụ so sánh video

Bailey Bailey

1. Tôi có thể xem nhiều kênh không?
Có. Nếu bạn có nhiều kênh, bạn có thể xem lại bất kỳ kênh nào mà bạn đã hợp tác với BBTV. Để chọn một kênh khác, hãy chuyển đến góc trên cùng bên phải của công cụ và nhấp vào mũi tên thả xuống để chọn kênh của bạn. Nếu thiếu một hoặc nhiều kênh, hãy gửi email tới support@bbtv.com.

2. Tôi có thể so sánh những video nào?
Công cụ so sánh video cho phép bạn so sánh 25 video đã xuất bản mới nhất của mình với dữ liệu tối thiểu 48 giờ có sẵn trong phân tích YouTube của bạn. Các video được đặt thành không công khai, riêng tư hoặc được tải lên gần đây sẽ không có sẵn để xem xét cho đến khi được xuất bản và có sẵn cho công chúng trong ít nhất hai ngày.

3. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể xem video được liệt kê trong menu thả xuống?
Xem lại video bạn muốn so sánh để đảm bảo video đó a) có ít nhất 48 giờ dữ liệu và b) được đặt ở chế độ xem công khai. Nếu bạn vẫn không thể thấy video của mình được liệt kê, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ product@viso.tv và chúng tôi sẽ giúp khắc phục sự cố.

4. Điều gì xảy ra nếu có sự khác biệt trong số liệu phân tích?
Tất cả dữ liệu có sẵn để bạn đánh giá (Lượt xem, Người đăng ký, Tỷ lệ giữ chân người xem và Doanh thu ước tính trong eCPM) đều đến trực tiếp từ YouTube. Để chia sẻ dữ liệu của bạn qua VISO, chúng tôi cần đợi tối thiểu 2 ngày để truy xuất dữ liệu của bạn từ YouTube. Điều này có thể dẫn đến chế độ xem khác khi bạn xem số liệu phân tích trong trang tổng quan của YouTube Studio.

5. Mức trung bình được tính như thế nào?
Đường cơ sở trung bình mà các video của bạn đang được so sánh dựa trên các video có sẵn cho bạn trong menu thả xuống (tức là nếu bạn có 25 video trong menu thả xuống, thì mức trung bình của bạn sẽ được tính trên 25 video này; nếu bạn có 10 video, mức trung bình của bạn sẽ được tính trên 10 video này). Điều này cho phép bạn tập trung phân tích vào hiệu suất gần đây và phù hợp nhất của mình.

6. Insights được tạo ra như thế nào?
Thông tin chi tiết được tạo bằng cách so sánh hiệu suất của 4 chỉ số cốt lõi giữa hai video được chọn trong menu thả xuống. Khi có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất giữa các video, thông tin chi tiết sẽ được tạo ra với các hành động liên quan cần xem xét. Lưu ý rằng chỉ những so sánh video có đủ sự khác biệt đáng kể mới tạo ra thông tin chi tiết và hành động để bạn cân nhắc. Nếu bạn không nhìn thấy thông tin chi tiết, có thể các video bạn đã chọn để so sánh có hiệu suất quá gần nhau. Sử dụng Video A làm điểm chuẩn, thông tin chi tiết và hành động được tạo sẽ tạo cơ hội để có được lượt xem, người đăng ký, tỷ lệ giữ chân người xem hoặc doanh thu để bạn cân nhắc nhằm lặp lại thành công hoặc cải thiện hiệu suất. Những mẹo này được đúc kết từ nhiều năm chuyên môn mà chúng tôi có được trong không gian YouTube và làm việc với những người sáng tạo hàng đầu trong cộng đồng mạng BBTV.