VISO: Cập nhật phương thức thanh toán của bạn VISO: Cập nhật phương thức thanh toán của bạn

VISO: Cập nhật phương thức thanh toán của bạn

Bailey Bailey

Khi đăng nhập vào tài khoản VISO, bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán của mình thành PayPal hoặc Payoneer bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản VISO của bạn
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn 'Tài khoản của tôi' từ menu thả xuống
  4. Chọn 'Payoneer' hoặc 'PayPal'
  5. Nếu người thanh toán là 'Payoneer', bạn sẽ phải nhấp vào 'OK, đưa tôi đến Payoneer'
  6. Bạn sẽ có tùy chọn đăng ký hoặc liên kết tài khoản Payoneer hiện có
  7. Sau khi bạn đăng ký xong, Payoneer sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và gửi email xác nhận
  8. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Payoneer
  9. Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com để được hướng dẫn thêm

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc muốn thiết lập phương thức thanh toán thay thế (Chuyển khoản), vui lòng liên hệ với support@bbtv.com để được hướng dẫn thêm.