VISO: Cập nhật phương thức thanh toán VISO: Cập nhật phương thức thanh toán

VISO: Cập nhật phương thức thanh toán

Bailey Bailey

Khi đăng nhập vào tài khoản VISO, bạn có thể cập nhật phương thức thanh toán của mình thành PayPal hoặc Payoneer bằng cách thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản VISO của bạn
  2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải
  3. Chọn 'Cài đặt' từ menu thả xuống
  4. Xác nhận xem người thanh toán là 'Payoneer' hay 'PayPal'
  5. Nếu người thanh toán là 'Payoneer', bạn sẽ phải nhấp vào 'OK, đưa tôi đến Payoneer'
  6. Bạn sẽ có tùy chọn đăng ký hoặc liên kết tài khoản Payoneer hiện có
  7. Sau khi bạn hoàn thành đăng ký, Payoneer sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và gửi email xác nhận
  8. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Payoneer

Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com để được hướng dẫn thêm.