Tính năng hội viên Tính năng hội viên

Tính năng hội viên

Bailey Bailey

Tính năng thành viên của kênh là một nguồn doanh thu bổ sung cho chủ kênh YouTube, cho phép người xem đóng góp một khoản thanh toán hàng tháng để đổi lấy các đặc quyền chỉ dành cho thành viên (như huy hiệu, biểu tượng cảm xúc và nhiều hàng hóa khác). Để kích hoạt tính năng Hội viên trên kênh của mình, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Kênh của bạn phải có hơn 1.000 người đăng ký
  • Kênh của bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube
  • Bạn trên 18 tuổi
  • Bạn đang ở một trong những địa điểm được hỗ trợ tính năng này của YouTube
  • Kênh của bạn có tab Cộng đồng
  • Kênh của bạn không cài đặt chế độ "dành cho trẻ em"
  • Hạn chế tối đa các video không đủ điều kiện kiếm tiền
  • Các video đặt chế độ "dành cho trẻ em" hoặc video sử dụng nhạc có bản quyền được coi là không đủ điều kiện
  • Bạn đang tuân thủ các điều khoản và chính sách của chúng tôi

Đối với khán giả của bạn, các đặc quyền và tính năng độc quyền phụ thuộc vào cấp độ thành viên của họ. Bạn là người quyết định các tiêu chí!

Để bật tính năng này, vui lòng xem bài viết Trợ giúp YouTube này để được hướng dẫn thêm. Điều quan trọng cần lưu ý là khi tham gia một mạng, bạn sẽ phải bật lại tính năng Hội viên của Kênh theo các bước tương tự.