Báo cáo Doanh thu Báo cáo Doanh thu

Báo cáo Doanh thu

Bailey Bailey

Các đối tác của BBTV nhận được báo cáo doanh thu của họ vào ngày 1 hàng tháng, báo cáo này sẽ khớp với khoản thanh toán tương ứng được thực hiện vào ngày 15. Bạn có thể truy cập tất cả các báo cáo của mình trong bảng điều khiển VISO trong phần 'Thông tin chi tiết & Báo cáo'.

Vietnamese_viso_Screenshot_2022-03-15_080425.png

Bạn nên đánh dấu trang báo cáo và lịch thanh toán của chúng tôi để bạn biết khi nào cần đến báo cáo và khoản thanh toán của mình.