BBTV đã hợp tác với Hootsuite để bạn có thể làm được nhiều việc hơn trên các tài khoản xã hội của mình trong thời gian ngắn hơn! Với quyền truy cập chiết khấu độc quyền, giờ đây bạn có thể truy cập vào nền tảng dễ sử dụng này để quản lý mạng xã hội của mình một cách dễ dàng. Hootsuite cho phép bạn đăng, nhận xét và tương tác trên các tài khoản mạng xã hội của bạn chỉ từ một bảng điều khiển. Bạn có thể theo dõi số liệu phân tích và tìm hiểu thêm về đối tượng khán giả của mình từ các báo cáo phân tích trực quan để phát triển sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn!

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu với Hootsuite? Đăng nhập đơn giản vào tài khoản VISO của bạn và làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải
  2. Chọn 'Giảm giá' (Discounts)
  3. Nhấp vào 'Nhận ưu đãi' trên hình thu nhỏ của Hootsuite
  4. Làm theo hướng dẫn trên trang đích để hoàn tất!