Tôi có thể xóa tài khoản VISO của mình không? Tôi có thể xóa tài khoản VISO của mình không?

Tôi có thể xóa tài khoản VISO của mình không?

Bailey Bailey

VISO là nơi lưu trữ tất cả các báo cáo doanh thu của bạn, cùng với nhiều công cụ và dịch vụ hữu ích khác. Nếu bạn chọn xóa tài khoản VISO, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tính năng và không thể tải xuống báo cáo của mình nữa. Thay vào đó, bạn ' Sẽ được yêu cầu báo cáo qua email từ nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin hồ sơ của mình cho những người dùng VISO khác, bạn chỉ có thể đặt hồ sơ của mình thành ẩn.

Để xóa vĩnh viễn tài khoản VISO của bạn, hãy tạo yêu cầu hỗ trợ bằng cách gửi email tới support@bbtv.com. Hãy đảm bảo bao gồm URL kênh YouTube của bạn trong yêu cầu. Trạng thái đối tác của bạn với BBTV, cũng như các dịch vụ và công cụ khác của BBTV, sẽ không bị ảnh hưởng.