Storyblocks Storyblocks

Storyblocks

Bailey Bailey

Storyblocks cung cấp cho các đối tác BBTV quyền truy cập vào tất cả các cảnh quay có sẵn, hình nền chuyển động, các hiệu ứng đặc biệt, các mẫu hậu hiệu ứng và tất cả các nội dung video khác. Trong suốt thời gian hợp tác, bạn có thể tải xuống và sử dụng bao nhiêu nội dung tùy thích trên kênh YouTube của mình. Nếu bạn chưa từng truy cập Storyblocks trước đây, bạn có thể làm như vậy thông qua tài khoản VISO của mình!