VISO: Hồ sơ VISO: Hồ sơ

VISO: Hồ sơ

Bailey Bailey

Trong VISO, bạn có tùy chọn cập nhật hồ sơ của mình. Cùng với một mô tả ngắn, bạn có thể bao gồm các danh mục sở thích, ngôn ngữ ưa thích và vị trí. Hình đại diện và biểu ngữ của bạn tự động được thu hút từ kênh YouTube của bạn. Để các đối tác khác có thể xem và truy cập hồ sơ của bạn thông qua các tính năng như tab Cộng đồng, bạn sẽ phải tự đặt mình thành 'Công khai'. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ ở chế độ riêng tư, bạn phải đặt mình thành "ẩn" bằng cách sử dụng công tắc chuyển đổi ở góc trên cùng bên phải của tiểu sử của bạn.