VISO: Cộng đồng VISO: Cộng đồng

VISO: Cộng đồng

Bailey Bailey

Cộng đồng VISO cho phép các đối tác BBTV kết nối với những người sáng tạo cùng chí hướng để giúp thúc đẩy các dự án sắp tới! Bạn có thể phát triển mạng lưới của mình trong sự an toàn của một cộng đồng đã được kiểm tra. Bằng cách kết nối với những người sáng tạo BBTV như bạn, bạn có thể cộng tác và mở rộng tầm nhìn sáng tạo của mình. Bạn có thể tìm kiếm bằng:

  • Người sáng tạo tương tự
  • Mở cửa để cộng tác
  • Thể loại
  • Ngôn ngữ
  • Vị trí

Sau khi tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của mình, bạn sẽ thấy một loạt hình thu nhỏ đánh dấu những người sáng tạo phù hợp với tiêu chí của bạn. Có một chút thông tin về từng đối tác trên hình thu nhỏ, bao gồm lượt xem, thể loại, danh mục và người đăng ký. Muốn tìm hiểu thêm? Nhấp vào hình thu nhỏ! Sau khi làm như vậy, bạn sẽ được đưa đến hồ sơ của người sáng tạo, nơi bạn sẽ có tùy chọn liên hệ qua VISO Chat.

Lưu ý: Bất kỳ ai đặt hồ sơ của họ thành 'ẩn' sẽ không hiển thị trong Cộng đồng VISO.