Quảng cáo xuất hiện giữa video Quảng cáo xuất hiện giữa video

Quảng cáo xuất hiện giữa video

Bailey Bailey

Nếu kênh của bạn có nhiều video dài 8 phút trở lên, hãy cân nhắc chèn quảng cáo vào giữa video! Đây là cách tuyệt vời để bạn tạo thêm doanh thu. Có hai cách để đặt quảng cáo:

  • Quảng cáo tự động: bằng việc bật chế độ đặt quảng cáo tự động, YouTube sẽ thay bạn điều chỉnh tần suất và vị trí đặt quảng cáo tốt nhất để mang đến trải nghiệm cân bằng hơn cho người xem
  • Quảng cáo thủ công: Bạn chọn nơi đặt quảng cáo theo ý mình. Với tùy chọn này, có một số phương pháp hay cần ghi nhớ:
    • Đặt quảng cáo vào những chỗ thích hợp để có kết quả tốt nhất
    • Tránh đặt quảng cáo ở những điểm gây gián đoạn, chẳng hạn như giữa câu hoặc giữa hành động

Truy cập Trung tâm trợ giúp của YouTube để biết thêm thông tin!