An toàn & Bảo mật: Vị thế của kênh An toàn & Bảo mật: Vị thế của kênh

An toàn & Bảo mật: Vị thế của kênh

Bailey Bailey

Bạn có tò mò về trạng thái kênh của mình không? Hãy xem trên trang Tính năng của bạn trong" "Cài đặt kênh" ". Để kênh của bạn duy trì trạng thái tốt, tài khoản của bạn không được có cảnh cáo tài khoản (Nguyên tắc cộng đồng hoặc Bản quyền). A một số điều cần ghi nhớ:

  • Xóa video sẽ không xóa cảnh cáo khỏi kênh của bạn
  • Một video có thể nhận được nhiều xác nhận quyền sở hữu hoặc yêu cầu gỡ xuống qua Content ID nhưng chỉ có thể có một cảnh cáo bản quyền
  • Nếu bạn cho rằng nhận được cảnh cáo Nguyên tắc cộng đồng do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định
  • Cảnh cáo bản quyền có thể được giải quyết thông qua việc hết hạn, rút ​​đơn khiếu nại hoặc thông báo phản đối

Khi nghi ngờ, hãy dành một chút thời gian để đọc và hiểu Nguyên tắc cộng đồng của YouTube để biết thêm thông tin.