Kênh của tôi bị xâm nhập trái phép. Làm thế nào để tôi lấy lại kênh? Kênh của tôi bị xâm nhập trái phép. Làm thế nào để tôi lấy lại kênh?

Kênh của tôi bị xâm nhập trái phép. Làm thế nào để tôi lấy lại kênh?

Bailey Bailey

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây, thì Tài khoản Google của bạn có thể đã bị tấn công, chiếm quyền điều khiển hoặc bị xâm nhập:

  • Những thay đổi bạn không thực hiện: Ảnh hồ sơ, mô tả, cài đặt email, liên kết AdSense hoặc tin nhắn đã gửi của bạn khác nhau
  • Video đã tải lên không phải của bạn: Ai đó đã đăng video dưới dạng Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể nhận được thông báo qua email về những video này để bị phạt hoặc cảnh cáo đối với nội dung xấu

Có các bước bổ sung mà bạn có thể thực hiện để giúp bảo vệ tài khoản của mình khỏi bị bên thứ ba chiếm đoạt. Điêu nay bao gôm:

  • Tạo mật khẩu mạnh và giữ an toàn
  • Bật xác thực 2 yếu tố trên Tài khoản Google của bạn
  • Tiến hành kiểm tra an ninh thường xuyên
  • Nhận thức được các nỗ lực lừa đảo (tức là các yêu cầu hoặc trang web đáng ngờ)
  • Đối với các giao dịch có thương hiệu, vui lòng thận trọng và yêu cầu thương hiệu cung cấp video hoặc các nội dung khác trong nội dung email để tránh tải xuống các tệp không xác định. Nếu họ từ chối, đó có thể là một nỗ lực lừa đảo.
  • Đặt và kiểm tra quyền trên kênh của bạn

Để có thông tin chi tiết đầy đủ về cách bảo mật kênh YouTube của bạn, bạn có thể truy cập Trung tâm trợ giúp YouTube. Nếu bạn đã gặp phải cuộc tấn công chiếm đoạt hoặc lừa đảo vào tài khoản YouTube của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@bbtv.com hoặc làm theo các bước được nêu ở đây để giúp bạn lấy lại thông tin và tài khoản của mình.