Thay đổi Cài đặt Quảng cáo Mặc định của bạn Thay đổi Cài đặt Quảng cáo Mặc định của bạn

Thay đổi Cài đặt Quảng cáo Mặc định của bạn

Bailey Bailey

Bạn có thể truy cập cài đặt quảng cáo mặc định của mình thông qua YouTube Studio bằng cách làm theo các bước nhanh sau:

1. Đăng nhập vào YouTube Studio

2. Từ Menu bên trái, nhấp vào 'Cài đặt'

3. Chọn 'Mặc định tải lên'> 'Kiếm tiền'

4. Trong phần "Loại quảng cáo", hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi loại định dạng quảng cáo bạn muốn cho phép đối với các video kiếm tiền mà bạn tải lên:

Screenshot_2021-12-29_162003.png5. Nhấp vào LƯU

Tất cả các định dạng được chọn theo mặc định. Tìm hiểu thêm về các định dạng quảng cáo có sẵn trong Trung tâm trợ giúp YouTube.