Thất lạc thanh toán Thất lạc thanh toán

Thất lạc thanh toán

Bailey Bailey

Vào ngày 1 hàng tháng, các đối tác của BBTV sẽ nhận được báo cáo doanh thu của họ theo lịch thanh toán và báo cáo. Sau đó, các khoản thanh toán sẽ tự động được gửi đi vào ngày 15 của tháng tương ứng. Vì trụ sở chính của chúng tôi có trụ sở tại Vancouver, nên các khoản thanh toán được thực hiện bởi 5:00pm theo múi giờ Thái Bình Dương (PST).

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ một khoản thanh toán, vui lòng gửi email đến support@bbtv.com đính kèm các thông tin sau:

  • Liên kết kênh:
  • Họ và tên:
  • Địa chỉ email:
  • (Các) tháng còn thiếu:
  • Phương thức thanh toán:

Nếu đây là khoản thanh toán đầu tiên bạn nhận được từ BBTV, xin lưu ý rằng lịch thanh toán của chúng tôi hoạt động với độ trễ nhỏ.