Cộng tác với Youtube: tính năng Adsense và chương trình hợp tác với Youtube Cộng tác với Youtube: tính năng Adsense và chương trình hợp tác với Youtube

Cộng tác với Youtube: tính năng Adsense và chương trình hợp tác với Youtube

Bailey Bailey

Để kênh YouTube của bạn trở thành một phần của #BBTVFam, trước tiên bạn cần được duyệt để trở thành thành viên Chương trình Đối tác YouTube và có tài khoản AdSense khả dụng.

Nếu tài khoản AdSense của bạn bị vô hiệu hóa, truy cập 'Trung tâm trợ giúp AdSense' để biết thêm thông tin. Các lý do thường gặp bao gồm hoạt động lưu lượng truy cập không hợp lệ hoặc vi phạm chính sách. Nếu bạn thấy rằng những lí do này là không chính đáng, hãy điền vào một trong hai biểu mẫu sau:

Khi bạn đã sẵn sàng để kết nối kênh YouTube của mình với BBTV, vui lòng đăng ký tại đây.