Cộng tác với YouTube: Chờ duyệt tư cách thành viên Cộng tác với YouTube: Chờ duyệt tư cách thành viên

Cộng tác với YouTube: Chờ duyệt tư cách thành viên

Bailey Bailey

Sau khi được chấp thuận hợp tác YouTube với BBTV, có một số điều cần lưu ý:

  • Nếu bạn hiện đang sử dụng mạng khác, bạn phải đảm bảo rằng kênh của bạn hoàn toàn không được kết nối trước khi bạn có thể nhận được lời mời tham gia trang tổng quan YouTube của mạng chúng tôi
  • Kênh YouTube của bạn phải được phê duyệt cho Chương trình Đối tác YouTube, với tính năng kiếm tiền được bật và tài khoản AdSense ở trạng thái tốt
  • Nội dung trên kênh của bạn phải tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của YouTube
  • Sau khi chấp nhận lời mời của mạng, phân tích của bạn sẽ đặt lại. Đảm bảo tải xuống bất kỳ dữ liệu lịch sử nào!

Nếu bạn không chắc tại sao mình vẫn chưa nhận được lời mời tham gia mạng, vui lòng liên hệ với support@bbtv.com với liên kết tới kênh của bạn để được cập nhật.