Làm cách nào để tạo ra một URL theo ý muốn trên Youtube? Làm cách nào để tạo ra một URL theo ý muốn trên Youtube?

Làm cách nào để tạo ra một URL theo ý muốn trên Youtube?

Bailey Bailey

Nếu bạn chưa bao giờ chỉnh sửa URL kênh YouTube của mình, bạn vẫn đang sử dụng URL chuẩn do YouTube cung cấp. URL chuẩn sử dụng ID kênh duy nhất của bạn, bao gồm một chuỗi số và chữ cái. URL tùy chỉnh dễ nhớ cho cả bạn và khán giả của bạn, nó sẽ xuất hiện dưới dạng youtube.com/yourcustomname hoặc youtube.com/c/yourcustomname. Nó có thể dựa trên thương hiệu, tên kênh của bạn hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn thấy phù hợp. Để đủ điều kiện nhận bản cập nhật này, kênh của bạn cần phải:

  • Có hơn 100 người đăng ký
  • Đã được lập ít nhất 30 ngày
  • Có ảnh đại diện
  • Có ảnh biểu ngữ

Nếu bạn quan tâm đến việc thiết lập một URL tùy chỉnh trên kênh của mình, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của YouTube để được hướng dẫn!