Tại sao số lượt xem tạo ra tiền của tôi lại thấp hơn tổng số lượt xem? Tại sao số lượt xem tạo ra tiền của tôi lại thấp hơn tổng số lượt xem?

Tại sao số lượt xem tạo ra tiền của tôi lại thấp hơn tổng số lượt xem?

Bailey Bailey

'Phát lại kiếm tiền' xảy ra khi video của bạn có chứa ít nhất một quảng cáo trong khi ai đó đang xem nó. Không phải cứ mỗi lần có người xem video của bạn thì quảng cáo sẽ xuất hiện. Do đó, các lần 'Phát lại kiếm tiền' cho bạn biết cứ bao nhiêu lượt xem thì quảng cáo sẽ phát một lần và con số này luôn thấp hơn tổng số lượt xem của bạn. Các loại video sau không đủ điều kiện để kiếm tiền bằng quảng cáo:

Việc xác định các yếu tố góp phần vào việc quảng cáo có được hiển thị hay không bao gồm thể loại nội dung, vị trí và ngôn ngữ, đặc điểm của từng đối tượng khán giả cùng với những yếu tố khác. Nếu quảng cáo không hiển thị trên tất cả nội dung của bạn, thì có thể có vấn đề. Vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp YouTube để biết thêm thông tin.