Cách đặt lịch tải video lên Youtube Cách đặt lịch tải video lên Youtube

Cách đặt lịch tải video lên Youtube

Bailey Bailey

Những lúc bận rộn bạn có thể lên lịch đăng video vào thời điểm bạn muốn. Với tính năng đặt lịch tải lên của YouTube, bạn có thể đặt video riêng tư thành công khai vào một thời điểm cụ thể.

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào 'Tạo' rồi nhấp vào 'Tải lên video'
  3. Chọn tệp bạn muốn tải lên và nhập thông tin chi tiết video của bạn
  4. Trên tab 'Chế độ hiển thị', chọn 'Lên lịch'
  5. Đặt ngày, giờ và múi giờ mà bạn muốn xuất bản video của mình
  6. Nhấp vào 'Lên lịch'

Cho đến ngày và giờ bạn đã chọn, video bạn đã tải lên sẽ vẫn ở chế độ "Riêng tư" và sẽ không ai xem được ngoài bạn.